English
Интерактивна карта(Beta 2.3)
История на българската книга от Освобождението до Независимостта (1878-1908)
search video news about

Издадени книги | Печатници | Книгоиздателства | Книжарници | Книговезници | Титулни страници |
Cyrillic Book Data Calculator

Търсене на библиографски записи

Изчисти
Автор/и Заглавие Местоиздаване Година
Зареждане...
Ръководител: Васил Загоров
Координатор: Тереза Тренчева
Библиографски дейности: Пламена Златкова, Соня Спасова
Компютърна обработка: Добри Бояджиев, Елисавета Балабанова
Продуктът е разработен в рамките на проект ДМУ 03/50 ФНИ
към МОН, България.

Университет по библиотекознание и информационни технологии